Børnehuset Hvidehøj
Egedal Kommune

Ombygning af eksisterende bygning + ny tilbygning og liggehal

Bygherre: Egedal Kommune
Entrepriseform: Fagentreprise
Udført: 2022

Børnehuset Hvidehøj er fra 1971. Hovedentreprisen omfatter indretningsmæssige ændringer i det eksisterende hus så det fremadrettet benyttes til to vuggestuegrupper og nyt fælles køkken.

En ny længe på 270 m² tilføjes den eksisterende med to nye børnehavegrupper, fællesrum og personalerum med handicaptoilet, personalegarderobe og lederkontor. Som bindeled herimellem etableres et vindfang som vil blive ny primær adgang til børnehuset.