Renovering og ombygning af Landbohøjskolen på Frederiksberg

Bygherre: Københavns Universitet
Arkitekt: Dissing+Weitling
Entrepriseform: Totalentreprise
Udført: 2021-2022
Areal: 6.700 m2

Projektet omfatter 3 etager. Hovedfløjen med tre tværfløje mod nord. Der har været et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet og Slots- og Kulturstyrelsen om at renovere bygningen så nænsomt som muligt og sikre, at alle fredningsbestemmelserne er overholdt. Opgaven har krævet specialviden om fredet bygningsmasse og logistisk styring af opretholdelsen af en arbejdsplads for Københavns Universitet, imens istandsættelsen stod på